nlenfrdeitptrues

NIEUWE INFO

Beste ouders,

Vrijdagavond (vrijdag 24/04) heeft de Nationale Veiligheidsraad, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, beslist dat de huidige maatregelen in strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd worden tot en met donderdag 14 mei.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien.

Concreet betekent dit:

  1. Op onze school bieden wij opnieuw opvang tot en met donderdag 14 mei voor drie groepen gezonde leerlingen (Vrijdag 15 mei start een nieuwe uitdaging waarbij sommige jaren terug les krijgen. Info volgt nog.):
  2. Kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,…) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
  3. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.
  4. Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Zieke kinderen blijven sowieso thuis.
Alle gezonde kinderen die niet tot de drie bovenstaande categorieën horen, blijven eveneens thuis. Mochten er eventuele moeilijkheden zijn, dan kunt u de school altijd contacteren om samen naar een oplossing te zoeken.

Lees meer: NIEUWE INFO