Prentenboeken

De leerlingen van het 4de leerjaar werkten in de lessen taal rond prentenboeken. Ze kwamen te weten wat een prentenboek moet hebben om leuk te zijn voor kinderen van het 2de leerjaar. Na veel oefenen, waren ze klaar om voor te lezen voor publiek. De kinderen van 2A en 2B luisterden heel flink!