CLB

Sinds schooljaar 2018-2019 startte een vernieuwde teamwerking.

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen. Elke
school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag,
geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen.
Onthalers komen regelmatig op school.

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling,
ouders en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar
diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit
samen met de leerling en/of ouder.

Voor vragen i.v.m. de medische administratie (bv-planning medisch onderzoek,
oudervragenlijst, opvolging inhaalmoment) … kan de leerling/ouder/school terecht bij de
administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.

Hoe vind je het CLB?

Via de school: vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee
samenwerkt.
Rechtstreeks: de namen en e-mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve
verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB
Wetteren: www.clbwetteren.be
Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de
CLB-medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.

Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00
uur tot 16.00 uur. Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie
terug vinden op de website. Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus.

Adres Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren
Tel. 09 369 22 21 info@clbwetteren.be

Meer uitleg …

Kijk op onze website www.clbwetteren.be of op www.vclb-koepel.be of op
www.on.vlaanderen.be/clb