Schoolraad

Deze raad participeert in het schoolbeleid. Hij heeft op bepaalde domeinen advies- en
overlegbevoegdheid, informatie- en instemmingsrecht.
Ouders Cindy Van Hauwermeiren, Kristine Focq
Lokale gemeenschap Martine De Smet, Annemie Calle, Brigitte Winckels,
Katrien Van De Putte
Leraren Marijke Bogaert, Hilde De Rycke
Technisch adviseur Kathleen De Winne