Herhalen, herhalen, herhalen..

👩‍🏫 Herhalingslessen wiskunde voor de grote toetsen: 5A mag in groepjes werken en elkaar helpen. Zelf juf of meester spelen is ook eens leuk en heel leerrijk! 🧑‍🏫